Ochrana osobních údajů

Registrací na stránkách internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu zaručuje zákazníkům ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zavazuje se, že je použije pouze v souvislosti s vyřízením objednávky zákazníka.

Odvolání souhlasu