Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky pro poskytování zboží a služeb dodavatelem CIVAS s.r.o. IČO 25281810 svému zákazníkovi.

2. Ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu zaručuje zákazníkům ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zavazuje se, že je použije pouze v souvislosti s vyřízením objednávky zákazníka.

3. Ceny

Ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou včetně DPH s naložením zboží na auto.

4. Výdejní místo

Výdejním místem je ulice Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Otevírací doba je pondělí až pátek od 6,30 hodin do 15,00 hodin.

5. Platební podmínky

Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem před vydáním zboží nebo hotově při jeho odběru.

6. Doklady ke zboží

Zákazník obdrží:
Dodací list a Daňový doklad.

7. Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele. Jednotlivé druhy antuky jsou certifikovány a dodavatel ručí za dodržení parametrů dodané antuky.

8. Závěrečná ustanovení

V případech neupravených těmito VOP platí Občanský zákoník v platném znění. Tyto VOP nabývají účinnosti od 1.3.2021.